transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethical rights and obligations – is it unproblematic using social media as data in research studies? Poster-presentation. Conference NYRIS 13, Conference June 15ht-17th, Trollhättan.

Författare och institution:
Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster-presentation at the Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), NYRIS 13, YOUTH MOVES – Voices-Spaces-Subjectivities in Trollhättan, June 15ht-17th.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
www.hv.se/NYRIS13
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Ethical rights, obligations, social media, research studies, Poster, Sweden
Postens nummer:
237663
Posten skapad:
2016-06-14 07:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007