transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Etik i sociala medier inom den högre utbildningen – nuläge med uppdatering. Poster-presentation vid den Högskolepedagogiska konferensen NU2016 i Malmö den 15-17 juni 2016. ”Högskolan i samhället – Samhället i Högskolan”.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster-presentation vid den Högskolepedagogiska konferensen NU2016 i Malmö den 15-17 juni 2016. ”Högskolan i samhället – Samhället i Högskolan”.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Etik, sociala medier, högre utbildning, högskolepedagogik, praktikfall, etiskt kodex, internet, högskolor, universitet, studerande, lärare, forskare
Postens nummer:
237662
Posten skapad:
2016-06-14 07:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007