transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Schur Q-polynomials, multiple hypergeometric series and enumeration of marked shifted tableaux

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Combinatorial Theory A, 115 ( 3 ) s. 376-406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We study Schur Q-polynomials evaluated on a geometric progression, or equivalently q-enumeration of marked shifted tableaux, seeking explicit formulas that remain regular at q=1. We obtain several such expressions as multiple basic hypergeometric series, and as determinants and pfaffians of continuous q-ultraspherical or continuous q-Jacobi polynomials. As special cases, we obtain simple closed formulas for staircase-type partitions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Schur Q-polynomial, Marked shifted tableaux, Pfaffian, Multiple basic hypergeometric series, Continuous q-ultraspherical polynomial, Continuous q-Jacobi polynomial, Askey–Wilson polynomial, Christoffel–Darboux kernel, Orthogonal polynomial ensemble, Discrete Selberg integral, Kawanaka's identity
Postens nummer:
23764
Posten skapad:
2006-12-04 07:32
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007