transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Determinant factors of physical fitness in European children.

Författare och institution:
Mahmoud Zaqout (-); Krishna Vyncke (-); Luis A Moreno (-); Pilar De Miguel-Etayo (-); Fabio Lauria (-); Denes Molnar (-); Lauren Lissner (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Monica Hunsberger (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Toomas Veidebaum (-); Michael Tornaritis (-); Lucia A Reisch (-); Karin Bammann (-); Ole Sprengeler (-); Wolfgang Ahrens (-); Nathalie Michels (-)
Publicerad i:
International journal of public health, 61 ( 5 ) s. 573-82
ISSN:
1661-8564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study was designed to explore the determinants of physical fitness in European children aged 6-11 years, cross-sectionally and longitudinally.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
Postens nummer:
237620
Posten skapad:
2016-06-13 10:04
Posten ändrad:
2016-09-15 17:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007