transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Do SEC’s 10b5-1 Safe Harbor Rules Need to Be Rewritten?

Författare och institution:
Taylan Mavruk (Centrum för finans & Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); H. Nejat Seyhun (-)
Publicerad i:
Columbia Business Law Review, 2016 ( 1 ) s. 133—183
ISSN:
0898-0721
E-ISSN:
1930-7934
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We examine the profitability of insider trading under SEC Rule 10b5-1 plans. The plans do work to prevent some informed trading. However, on average, insider trading under the safe harbor plans appears to be motivated by material non-public information. We propose some policy changes to tighten the rule and enable separation of informed and uninformed insider trading.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Insider trading, Safe Harbor, Securities and Exchange Commission Rule 10b5-1, Information Access
Postens nummer:
237618
Posten skapad:
2016-06-13 09:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007