transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En Strindbergessä i kontrastiv belysning

Författare och institution:
Elisabeth Tegelberg (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Strindberg across Borders / edited by Massimo Ciaravolo, s. 41-61
ISBN:
978-88-95868-20-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Istituto italiano di studi germanici
Förlagsort:
Rom
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
August Strindberg
Postens nummer:
237614
Posten skapad:
2016-06-12 18:42
Posten ändrad:
2016-09-28 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007