transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An osseointegrated percutaneous prosthetic system for treatment of transfemoral amputees: Medium and projected long-term follow up.

Författare och institution:
Örjan Berlin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Kerstin Hagberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Katarzyna Kulbacka-Ortiz (Institutionen för kliniska vetenskaper); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper)
Publicerad i:
29th Annual meeting of the European Musculo-Skeletal Onkology Society; 17th Nurse and Allied Professions Group Meeting (EMSOS), La Baule, France, 25-27 May 2016.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Nyckelord:
Osseointegration, bone anchored prosthesis, amputation, femur, outcomes
Postens nummer:
237568
Posten skapad:
2016-06-10 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007