transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What undermines physical activity and healthy eating? - Voices of adolescents from a Swedish multicultural area

Författare och institution:
Linus Jonsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Peter Korp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Eva-Carin M Lindgren (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), Abstract Book, ( 2016 ) s. 460
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Nyckelord:
physical activity; healthy eating; barriers
Postens nummer:
237555
Posten skapad:
2016-06-10 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007