transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det autonomistödjande förhållningssättet: Nyckeln till ökad följsamhet?

Författare och institution:
Linus Jonsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Ortopedisk manuell terapi manualen: Fysioterapeuter i forskning och praktik , ( 2 ) s. 19
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
fysioterapi; följsamhet; rehabilitering; autonomistöd; motivation; self-determination theory
Postens nummer:
237552
Posten skapad:
2016-06-10 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007