transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Autonomy-supportive Approach: The Key to Promoting Rehabilitation Adherence?

Författare och institution:
Linus Jonsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
Journal of Novel Physiotherapies, 6 ( 3 )
ISSN:
2165-7025
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Sjukgymnastik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
patient adherence; healthcare provider; physiotherapy; compliance; self-determination theory; motivation
Postens nummer:
237551
Posten skapad:
2016-06-10 12:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007