transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using social media to promote controversial diets: The low-carb high fat diet (LCHF) in Sweden

Författare och institution:
Christopher Holmberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
ISBNPA annnual meeting in Cape town, South Africa,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
237543
Posten skapad:
2016-06-09 23:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007