transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adolescents' Photo Food Presentation in Social Media

Författare och institution:
Christopher Holmberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); John Chaplin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Thomas Hillman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Christina Berg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Publicerad i:
ISBNPA annual meeting in Cape town, South Africa,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
Food and Nutrition
Postens nummer:
237542
Posten skapad:
2016-06-09 23:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007