transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Wellbeing in couples expecting a child with a heart disease

Författare och institution:
Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
50th Annual meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. June 1-4 2016. Rome, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
prenatal diagnosis, congenital heart disease, parents, stress
Postens nummer:
237535
Posten skapad:
2016-06-09 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007