transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Collaboration is Key: Nursing and Child Care Staff Working Together

Författare och institution:
Susanne Garvis (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Society on Early Intervention Conference on Children's Rights and Early Intervention,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Ytterligare information:
https://depts.washington.edu/isei/2016conf.html
Postens nummer:
237526
Posten skapad:
2016-06-09 16:37
Posten ändrad:
2016-06-13 10:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007