transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

All or nothing: The legal, ethical and jurisprudential basis of legal rights to conscientious objection of voluntarily employed professionals

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori & Centrum för etik, juridik och mental hälsa)
Publicerad i:
The conscience of health professionals in the time of biotechnologies: present and future of conscientious objection in medicine, Brocher Foundation, Geneva, June 7-9, 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Allmän rättslära
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Etik
Nyckelord:
conscience, law, rule of law, health care, medicine, bioethics, ethics
Ytterligare information:
Invited keynote presentation.
Postens nummer:
237477
Posten skapad:
2016-06-09 10:24
Posten ändrad:
2016-06-09 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007