transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Green consumer behavior: Being good or seeming good?

Författare och institution:
Ulf Aagerup (-); Jonas Nilsson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
Journal of Product & Brand Management, 25 ( 3 ) s. 274-284
ISSN:
1061-0421
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
237476
Posten skapad:
2016-06-09 09:38
Posten ändrad:
2016-06-10 12:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007