transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Beslutanderätt som inte får överlåtas inom EU-samarbetet - om uttrycket "beslutanderätt som rör principerna för statssicket" i 10 kap. 6 § RF

Författare och institution:
Joachim Åhman (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Europarättslig tidskrift, 19 ( 2 ) s. 179-193
ISSN:
1403-8722
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
EU-rätt
Nyckelord:
besluttanderätt, EU-samarbetet
Postens nummer:
237463
Posten skapad:
2016-06-08 17:06
Posten ändrad:
2016-06-10 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007