transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contemporary Swedish Society and Education: Inequities and Challenges

Författare och institution:
Girma Berhanu (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Equity and education in cold climates in Sweden and England(Eds. Dennis Beach and Alan Dyson), s. 43-59
ISBN:
978-1872767246
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
The Tufnell Press
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
237462
Posten skapad:
2016-06-08 16:05
Posten ändrad:
2016-06-09 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007