transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multi-parameter sensor system for continuous and non-invasive online monitoring and control in bioreactors

Författare och institution:
Guilain Piraux (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); Vito Di Fonzo (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); Shwan Ciyako (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers); P.B. Pateel (Institutionen för kliniska vetenskaper); Cristina Rusu (-); Suchitra Sumitran-Holgersson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system, Chalmers)
Publicerad i:
Biosensors 2016, 25-27 May 2016, Gothenburg Sweden,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Nanoteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk teknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Annan medicinsk bioteknologi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ytterligare information:
http://www.biosensors-congress.elsevier.com/resources/updateable/pdf/BIOS2016_poster_programme.pdf
Postens nummer:
237454
Posten skapad:
2016-06-08 14:25
Posten ändrad:
2016-07-01 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007