transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alkohol- och drogrelaterad forskning Institutionen för socialt arbete

Författare och institution:
Frida Petersson (Institutionen för socialt arbete); Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete); Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete); Weddig Runquist (Institutionen för socialt arbete); Johan Lindwall (Institutionen för socialt arbete); Turner Russell (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning (SONAD), årlig konferens i Göteborg 16 – 17 maj 2016,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
alkohol, narkotika, missbruk, beroende
Postens nummer:
237438
Posten skapad:
2016-06-08 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007