transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bioactive Spheres: The Way of Treating Dentin Hypersensitivity

Författare och institution:
W. Xia (-); T. Qin (-); Felicia Suska (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Håkan Engqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi)
Publicerad i:
Acs Biomaterials-Science & Engineering, 2 ( 5 ) s. 734-740
ISSN:
2373-9878
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sealing exposed dental tubules is the most effective and long-term way to relieve the pain induced by dental sensitivity. A bioactive hollow sphere (strontium substituted calcium phosphate) was synthesized and added in toothpaste to study its effect on dental hypersensitivity via tooth tubules occlusion and mineralization. The size of spheres is perfect for penetrating into dental tubules, reaching to 20 pm into the tubules. The exposed dental tubules were occluded by spheres and new apatite layer after 3 days brushing. The spheres attached to the surface of dentin and the mineralized surface contained two layers, a porous layer followed by a dense apatite layer. The porous layer can be dissolved in an acidic solution, but the following dense layer could be kept even after soaking in an acid solution. In conclusion, Sr-substituted calcium phosphate spheres could be a good candidate for at-home treatment of dental hypersensitivity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
calcium phosphate, spheres, occlusion, mineralization, dental sensitivity, scanning-electron-microscopy, in-vitro, desensitizing toothpastes, hydroxyapatite, sensitivity, phosphates, fluoride, growth, Materials Science, C 05-08, 2005, Kyoto, JAPAN, V309-311, P537
Postens nummer:
237412
Posten skapad:
2016-06-07 15:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007