transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Making Sense of Climate Change. Global Impacts, Local Responses, and Anthropogenic Dilemmas

Författare och institution:
Karsten Paerregaard (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Anthropology and Climate Change, s. 250-260
ISBN:
978-1-62958-000-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
climate change, Andes, water, rituals, climate perceptions
Postens nummer:
237408
Posten skapad:
2016-06-07 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007