transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surgical decision-making in aortic prosthetic valve endocarditis: the influence of electrocardiogram-gated computed tomography.

Författare och institution:
Erika Fagman (-); Agneta Flinck (-); Ulrika Snygg-Martin (-); Lars Olaison (-); Odd Bech-Hanssen (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Gunnar Svensson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery, Epub ahead of print
ISSN:
1873-734X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to investigate the value of electrocardiogram (ECG)-gated computed tomography (CT) in the surgical decision-making and preoperative evaluation in patients with aortic prosthetic valve endocarditis (PVE).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
237401
Posten skapad:
2016-06-07 14:03
Posten ändrad:
2016-06-14 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007