transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fasting Is Not Routinely Required for Determination of a Lipid Profile: Clinical and Laboratory Implications Including Flagging at Desirable Concentration Cutpoints-A Joint Consensus Statement from the European Atherosclerosis Society and European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Författare och institution:
Børge G Nordestgaard (-); Anne Langsted (-); Samia Mora (-); Genovefa Kolovou (-); Hannsjörg Baum (-); Eric Bruckert (-); Gerald F Watts (-); Grazyna Sypniewska (-); Olov Wiklund (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jan Borén (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); M John Chapman (-); Christa Cobbaert (-); Olivier S Descamps (-); Arnold von Eckardstein (-); Pia R Kamstrup (-); Kari Pulkki (-); Florian Kronenberg (-); Alan T Remaley (-); Nader Rifai (-); Emilio Ros (-); Michel Langlois (-)
Publicerad i:
Clinical chemistry, Epub ahead of print
ISSN:
1530-8561
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To critically evaluate the clinical implications of the use of non-fasting rather than fasting lipid profiles and to provide guidance for the laboratory reporting of abnormal non-fasting or fasting lipid profiles.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
237394
Posten skapad:
2016-06-07 13:41
Posten ändrad:
2016-06-20 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007