transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bivalirudin versus heparin in non-ST and ST-segment elevation myocardial infarction-a registry-based randomized clinical trial in the SWEDEHEART registry (the VALIDATE-SWEDEHEART trial).

Författare och institution:
David Erlinge (-); Sasha Koul (-); Peter Eriksson (-); Fredrik Scherstén (-); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Rikard Linder (-); Olof Petter Östlund (-); Lars Wallentin (-); Ole Fröbert (-); Stefan James (-)
Publicerad i:
American heart journal, 175 s. 36-46
ISSN:
1097-6744
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The optimal anticoagulant for patients with acute coronary syndrome treated with percutaneous coronary intervention (PCI) has not been validated in current practice of radial approach and pretreatment with potent P2Y12 inhibitors. Several studies have indicated increased bleeding rate and, in some instances, even increased mortality by the routine use of heparin and glycoprotein IIb/IIIa inhibitors compared to bivalirudin. Direct comparison of bivalirudin versus heparin alone has yielded contradictory results depending on study designs.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
237392
Posten skapad:
2016-06-07 13:37
Posten ändrad:
2016-08-26 09:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007