transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asperger syndrome in males over two decades

Författare och institution:
Adam Helles (Gillbergcentrum)
ISBN:
978-91-628-9778-9
Antal sidor:
64
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Datum för examination:
2016-06-03
Tidpunkt för examination:
13:00
Lokal:
Arvid Carlsson
Opponent:
Dr Bonnie Auyeung
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
237386
Posten skapad:
2016-06-07 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007