transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Underlåtandets logik i argentinsk katastrofriskreducering

Författare och institution:
Susann Baez Ullberg (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential, s. 241-62
ISBN:
9789144106137
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
översvämning, minne, glömska, Argentina, Santa Fe
Postens nummer:
237379
Posten skapad:
2016-06-07 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007