transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Katastrofriskreducering: ett mång­vetenskapligt forskningsfält 
och ett tvärsektoriellt politikområde

Författare och institution:
Susann Baez Ullberg (Institutionen för globala studier, socialantropologi); Per Becker (-)
Publicerad i:
Katastrofriskreducering: Perspektiv, praktik, potential, s. 23-58
ISBN:
9789144106137
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
katastrofriskreducering, risk, sårbarhet, resiliens
Postens nummer:
237375
Posten skapad:
2016-06-07 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007