transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Brobygge i lärandesituationer under slöjdarbete

Författare och institution:
Joakim Andersson (Högskolan för design och konsthantverk); Marléne Johansson (Högskolan för design och konsthantverk)
Publicerad i:
NÄD2016, Nationell Ämnesdidaktisk Konferens 19-21 april 2016. Malmö,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Syftet med denna presentation är att diskutera hur samspelet mellan lärarstudenter, lärare och omgivning medverkar i lärandesituationer för att utveckla händig- och skicklighet under slöjdarbete. Under studenternas utbildning till att bli lärare för skolans slöjdämne ingår det under utbildningstiden också arbeten i verkstäder för att öva upp skicklighet och bli kunnig i hantverket med att forma slöjdföremål. För att som utbildad slöjdlärare kunna undervisa i skolans slöjdämne är det angeläget att själv ha fått erfarenheter i hur det succesivt kan gå till att lära sig slöjda. Videoinspelad empiri är insamlad under två dagars workshop i svarvning vid en slöjdlärarutbildning. De inspelade slöjdaktiviteterna utmärks av att de studerande samordnar sina aktivitetet med stöd av både verbal och icke verbalt kommunikation. Hur samspel bygger broar när lärprocesser formas genom instruktioner och intryck när studenterna utvecklar sin kunnighet och skicklighet är av intresse att utforska. Vi vill diskutera hur kunnande formas i interaktion med personer och omgivning när studenter lär sig forma slöjdföremål med hjälp av redskap och material. Vad är det som gör att personen växlar mellan att arbeta själv eller få hjälp av andra? Hur utvecklas studenternas lärprocesser genom samtal och andra kommunikationsformer (kroppsspråk, gester, mimik, handlingar, etc.) för att de ska bli mer kunniga, skickliga och konstfarna i slöjdarbetet? Hur används instruktioner och intryck i lärprocessen?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Slöjd, interaktion, videometod, mikroanalys
Ytterligare information:
https://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Naitonell-amnesdidaktisk-konferens-2016/
Postens nummer:
237355
Posten skapad:
2016-06-07 09:37
Posten ändrad:
2016-06-29 08:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007