transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effectiveness of a transition program to empower adolescents with congenital heart disease in the transition to adulthood: Rationale and methods of the STEPSTONES-ConHD project

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Carina Sparud Lundin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Mariela Acuña Mora (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Cardiology in the Young. 50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Rome, Italy, June 1–4, 2016., 26 ( Suppl 1 ) s. S178-S179
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
237346
Posten skapad:
2016-06-06 16:04
Posten ändrad:
2016-06-23 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007