transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is preoperative physical activity related to post surgery recovery? A cohort study of colorectal cancer patients

Författare och institution:
Aron Onerup (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); David Bock (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Mats Börjesson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Monika Fagevik Olsén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering & Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Martin Gellerstedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Haglind (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Hanna Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
International Journal of Colorectal Disease, 31 ( 6 ) s. 1131-40
ISSN:
0179-1958
E-ISSN:
1432-1262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
An increasing interest is seen in the role of preoperative physical activity (PA) in enhancing postoperative recovery. The short-term effect of preoperative PA on recovery after colorectal cancer is unknown. The aim of this study was to evaluate the association of the preoperative level of PA with postoperative recovery after surgery due to colorectal cancer disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Physical activity Preoperative Recovery Surgery Colorectal cancer
Postens nummer:
237338
Posten skapad:
2016-06-06 07:51
Posten ändrad:
2016-06-27 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007