transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parenting styles and perceived health in adolescents with congenital heart disease

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Koen Luyckx (-)
Publicerad i:
50th AEPC Annual Meeting. June 1 - June 4. Rome, Italy,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
237337
Posten skapad:
2016-06-05 23:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007