transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Development and preliminary evaluation of the validity and reliability of a revised illness perception questionnaire for healthcare professionals.

Författare och institution:
Seher Arat (-); Anke Van den Zegel (-); Maity Van Rillaer (-); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Joris Vandenberghe (-); Ellen De Langhe (-); René Westhovens (-)
Publicerad i:
BMC nursing, 15 s. 34
ISSN:
1472-6955
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Diverging perceptions between individual patients with somatic diseases and their healthcare professionals might cause problems in communication and decision-making. To date, no measurement tool is available to compare the illness perceptions between these two groups. The Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) is a validated, widely used instrument in many patient populations with somatic conditions. The aim of this study was to adapt the IPQ-R to a healthcare professional's version (IPQ-R HP) and to perform a preliminary evaluation of its validity and reliability.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Annan hälsovetenskap ->
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
237336
Posten skapad:
2016-06-05 21:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007