transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SEC Needs to Rewrite its 10b5-1 Safe Harbor Rules

Författare och institution:
H. Nejat Seyhun (-); Taylan Mavruk (Centrum för finans & Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik)
Publicerad i:
The CLS Blue Sky Blog,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Insider trading, Safe Harbor, Securities and Exchange Commission Rule 10b5-1, Information Access.
Postens nummer:
237335
Posten skapad:
2016-06-05 18:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007