transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Responsibility, knowledge and trust – Important aspects in the preparation to the transfer to adult care

Författare och institution:
Åsa Burström (-); Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Margret Nisell (-); Annika Rydberg (-); Katarina Hanseus (-); Maria Öjmyr Joelsson (-)
Publicerad i:
50th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). 1-4 June Rome Italy ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Transition, transfer, congenital heart disease, adolescents
Ytterligare information:
http://www.aepc2016.org/
Postens nummer:
237333
Posten skapad:
2016-06-05 09:54
Posten ändrad:
2016-06-29 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007