transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gott als Gegenstand von Wissen in der islamischen Theologie

Författare och institution:
David Bennett (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Gottesgedanken / ed. R. Feldmeier and M. Winet, s. 51-57
ISBN:
978-3-16-154607-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Mohr Siebeck
Förlagsort:
Tübingen
Publiceringsår:
2016
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Islamologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Kalām; Knowledge of God
Ytterligare information:
English submission translated into German by editors.
Postens nummer:
237319
Posten skapad:
2016-06-04 20:24
Posten ändrad:
2016-09-28 14:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007