transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Education of Children and Young People in State Care

Redaktör(er):
Sonia Jackson (-); Ingrid Höjer (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-1-138-93486-3
Antal sidor:
153
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon, UK
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
Young people in care, education, leaving care
Postens nummer:
237311
Posten skapad:
2016-06-03 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007