transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deconstructing the normal boy

Heterosexuality and genderconstructions in school and preschool

Redaktör(er):
Marie Nordberg (-); Tomas Saar (-); Anette Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Cambridge Scholars Publishing
Förlagsort:
Newcastle
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
237304
Posten skapad:
2016-06-03 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007