transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gender learning in preschool practices

Educational encounters; Nordic studies in early childhood didactics

Redaktör(er):
Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Springer
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
237302
Posten skapad:
2016-06-03 15:15
Posten ändrad:
2016-06-03 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007