transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bildning i förskollärarutbildning

Författare och institution:
Anette Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Redaktör(er):
Eva Mark (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Bildningens praktiker. Om de bildande momenten i en akademisk utbildningsprocess. Mark, Eva (red.),
ISBN:
9789170611728
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Bildning, Högskoleutbildning
Postens nummer:
237298
Posten skapad:
2016-06-03 15:06
Posten ändrad:
2016-06-08 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007