transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Editorial: Negotiations of gender in early childhood settings

Författare och institution:
Anette Hellman (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Journal of Early Childhood, 46 ( 3 )
ISSN:
0020-7187
E-ISSN:
1878-4658
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
237295
Posten skapad:
2016-06-03 14:52
Posten ändrad:
2016-06-08 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007