transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur högt kan ett lyft ta oss?

Författare och institution:
Anette Jahnke (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
Publicerad i:
Pedagogiska Magasinet, ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Matematiklyftet går in på sitt sista år. Hur kan man försäkra sig om att en så stor satsning leder till bättre undervisning på sikt och inte bara blir en tillfällig insats? Anette Jahnke pekar på några avgörande faktorer.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
kompetensutveckling, fortbildning, matematiklyft, läslyft, praktisk kunskap
Postens nummer:
237286
Posten skapad:
2016-06-03 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007