transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skolan och förskolans matematik – kunskapssyn och praktik

Författare och institution:
Anette Jahnke (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM)
ISBN:
978-91-44-11094-3
Antal sidor:
184
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det finns idag en uppsjö av material som lärare kan använda när de undervisar i matematik. I Skolans och förskolans matematik finns endast ett fåtal aktiviteter för undervisning beskrivna. Istället är ambitionen att ta ett steg tillbaka och undersöka aktiviteternas syfte. Vad är matematik? Vad innebär det att behärska matematik? Är skolans matematik användbar?
 I boken synliggörs skolans och förskolans matematik i relation till vetenskapens och yrkeslivets matematik och barns spontana matematik i vardagen. Att behärska matematik handlar nämligen inte bara om att uppvisa förståelse, färdigheter eller förmågor, utan grundar sig på en oformulerad ”tyst kunskap” som skapas i den praktik vi befinner oss i. 
 Genom bokens fem essäer ges lärare möjlighet att utveckla sin praktik och reflektera över sin kunskapssyn. Som stöd för detta finns diskussionsfrågor för att pröva väckta idéer mot kollegor, kurskamrater och elever. Boken vänder sig till alla kategorier av lärare som undervisar, eller kommer att undervisa, i matematik – från förskola till gymnasieskola och vuxenutbildning.

Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
Nyckelord:
matematikundervisning, praktisk kunskap, yrkeskunnande, skolans matematik, tyst kunskap
Postens nummer:
237284
Posten skapad:
2016-06-03 13:52
Posten ändrad:
2016-06-03 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007