transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att stödja och stärka. Vårdande vid barnafödande

Vårdande av barnafödande kvinnor med ökade risker

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
9789144068206
Antal sidor:
145-168
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Studentlitteratur AB
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
237272
Posten skapad:
2016-06-03 11:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007