transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Värdegrunden för vårdandet vid barnafödande

Att stödja och stärka. Vårdande vid barnafödande

Författare och institution:
Marie Berg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Ingela Lundgren (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
ISBN:
978-91-44-06820-6
Antal sidor:
45-68
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
Studentlitteratur AB
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Många är rädda för att föda, trots att förutsättningarna i vårt land oftast är de bästa för att få en normal och lyckad förlossning. I denna bok, som är en revidering av 2004 års upplaga med tre helt nya kapitel, skriver elva författare om sin egen forskning kring möte, stöd och vårdorganisation vid barnafödande. Detta kunskapsområde lämpar sig framför allt för barnmorskor, men även för andra inom vården. 
 Den professionella vårdaren bör tänka på att de egna grundvärderingarna påverkar både förhållningssättet och vården. Att ge tid och att möta föräldrar i en öppen dialog med förståelse och respekt är centralt för att kunna stärka dem. Det kan även innebära en balansgång mellan naturligt födande och att se till de medicinska behoven. P S-K
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
237269
Posten skapad:
2016-06-03 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007