transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

New transformations for elliptic hypergeometric series on the root system An

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Ramanujan Journal, 12 s. 155-166
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
23726
Posten skapad:
2006-12-01 15:08
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007