transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Digital identifiers for fungal species

Författare och institution:
Urmas Kõljalg (-); Leho Tedersoo (-); R. Henrik Nilsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Kessy Abarenkov (-)
Publicerad i:
Science, 352 ( 6290 ) s. 1182-1183
ISSN:
0036-8075
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Postens nummer:
237254
Posten skapad:
2016-06-02 23:53
Posten ändrad:
2016-07-05 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007