transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fotboll, falukorv och öl? Om motsägelsefulla maskulinitetspositioner i den utomparlamentariska vänstern

Författare och institution:
Cathrin Wasshede (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Fronesis, ( 25-26 )
ISSN:
1404-2614
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
237250
Posten skapad:
2016-06-02 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007