transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skägg och kjol? Unga aktivistmän om maskulinitet och femininitet

Författare och institution:
Cathrin Wasshede (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Manlighetens omvandlingar. Ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter, red. Thomas Johansson, s. 81-114
ISBN:
91-7173-223-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
237246
Posten skapad:
2016-06-02 16:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007