transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An elliptic determinant transformation

Författare och institution:
Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
M. Noumi and K. Takasaki (eds.), Elliptic Integrable Systems, s. 241-246
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
23723
Posten skapad:
2006-12-01 15:04
Posten ändrad:
2014-09-29 09:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007